Grondwerk voor silo's

Beste kijkers,

Aansluitend aan eerder verrichte werkzaamheden, is in 2016 een vervolg gegeven aan de afronding.